Thông tin văn bản
Công văn số 5430/VP-KTTC ngày 05/09/2019 triển khai thực hiện Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ
Số ký hiệu: 5430/VP-KTTC Ngày ban hành: 05/09/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: triển khai thực hiện Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5430VP-KTTC.rar