Thông tin văn bản
Kế hoạch số 2246/KH-UBND ngày 14/09/2018 Kế hoạch phát động đợt thi đua hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 2246/KH-UBND Ngày ban hành: 14/09/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch phát động đợt thi đua hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kế hoạch - Quy hoạch Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2246.kh..pdf