Thông tin văn bản
Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 26/11/2013

 Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn  tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013-2015, tầm nhìn đến năm 2020

Số ký hiệu: 52/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 26/11/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

 Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn  tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013-2015, tầm nhìn đến năm 2020

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 14 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 522013QDUBND2013.doc