Thông tin văn bản
Văn bản số 12/VP-KT ngày 03/01/2022 sao gửi Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ.
Số ký hiệu: 12/VP-KT Ngày ban hành: 03/01/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: