Thông tin văn bản
Văn bản số 5084/VP-KTN ngày 18/09/2018 CKS Về việc :Sao gửi Nghị định Nông nghiệp hữu cơ.
Số ký hiệu: 5084/VP-KTN Ngày ban hành: 18/09/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: CKS Về việc :Sao gửi Nghị định Nông nghiệp hữu cơ.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5084.rar