Thông tin văn bản
Văn bản số 58/QÐ-UBND ngày 05/01/2018

Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh năm 2017

Số ký hiệu: 58/QÐ-UBND Ngày ban hành: 05/01/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh năm 2017

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 58QDUBND2018.QD-UB.pdf