Thông tin văn bản
Văn bản số 2214/VP-KT ngày 05/04/2022 Sao gửi Quyết định số 607/QĐ-BCT ngày 01/4/2022 của Bộ Công Thương
Số ký hiệu: 2214/VP-KT Ngày ban hành: 05/04/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 607/QĐ-BCT ngày 01/4/2022 của Bộ Công Thương
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220504143019.zip