Thông tin văn bản
Văn bản số 681/VP-KGVX ngày 14/02/2019 (cks). SGVB về việc rà soát sắp xếp tổ chức Hội Khuyến học các cấp
Số ký hiệu: 681/VP-KGVX Ngày ban hành: 14/02/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (cks). SGVB về việc rà soát sắp xếp tổ chức Hội Khuyến học các cấp
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 681.rar