Thông tin văn bản
Văn bản số 6465/VP-KSTTHC ngày 27/07/2023 sao gửi Báo cáo số 76/BC-BTTTT ngày 21/7/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Số ký hiệu: 6465/VP-KSTTHC Ngày ban hành: 27/07/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Báo cáo số 76/BC-BTTTT ngày 21/7/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230808075840.zip