Thông tin văn bản
Kế hoạch số 775/KH-UBND ngày 23/04/2019 Tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Luật Quốc phòng và các Nghị định của Chính phủ về công tác quốc phòng năm 2019
Số ký hiệu: 775/KH-UBND Ngày ban hành: 23/04/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Luật Quốc phòng và các Nghị định của Chính phủ về công tác quốc phòng năm 2019
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 775.ub.PDF