Thông tin văn bản
Báo cáo số 313/BC-UBND ngày 26/10/2018 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP
Số ký hiệu: 313/BC-UBND Ngày ban hành: 26/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 313.bc.PDF