Thông tin văn bản
Văn bản số 4954/VP-KGVX ngày 11/09/2018 CKS sao gửi Thông báo số 324/TB-VPCP
Số ký hiệu: 4954/VP-KGVX Ngày ban hành: 11/09/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: CKS sao gửi Thông báo số 324/TB-VPCP
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4954.rar