Thông tin văn bản
Văn bản số 1216/VP-KGVX ngày 15/02/2023 sao gửi Quyết định số 429/QĐ-BGDĐT ngày 07/02/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 1216/VP-KGVX Ngày ban hành: 15/02/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 429/QĐ-BGDĐT ngày 07/02/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230216102032.zip