Thông tin văn bản
Văn bản số 5119/VP-NC ngày 01/08/2021 Sao gửi Công văn 986-CV/VPTU của Văn phòng Tỉnh ủy (sao gửi tài liệu Công văn số 81-CV/BCSĐ, ngày 22/7/2021 của BCSĐ Bộ Tư pháp và thông báo ý kiến chỉ đảo của Thường trực Tỉnh ủy)
Số ký hiệu: 5119/VP-NC Ngày ban hành: 01/08/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Công văn 986-CV/VPTU của Văn phòng Tỉnh ủy (sao gửi tài liệu Công văn số 81-CV/BCSĐ, ngày 22/7/2021 của BCSĐ Bộ Tư pháp và thông báo ý kiến chỉ đảo của Thường trực Tỉnh ủy)
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210825084106.zip