Thông tin văn bản
Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 30/08/2019 Quyết định về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh
Số ký hiệu: 1904/QĐ-UBND Ngày ban hành: 30/08/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1904.qd.signed.pdf