Thông tin văn bản
Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 Nghị quyết KH 10: Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.
Số ký hiệu: 16/2018/NQ-HĐND Ngày ban hành: 12/12/2018
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết KH 10: Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2018 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 16_2018_NQ_HDND_Phieu tin nhiem.pdf