Thông tin văn bản
Văn bản số 6205/VP-KGVX ngày 23/08/2022 Sao gửi văn bản số 5352/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ
Số ký hiệu: 6205/VP-KGVX Ngày ban hành: 23/08/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản số 5352/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220905080513.zip