Thông tin văn bản
Văn bản số 1283/VP-KTTC ngày 12/03/2019 Sao gửi Thông tư số 09/2019/TT-BTC
Số ký hiệu: 1283/VP-KTTC Ngày ban hành: 12/03/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 09/2019/TT-BTC
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1283.rar