Thông tin văn bản
Báo cáo số 271/BC-UBND ngày 31/07/2019 Báo cáo kết quả công tác cải cách tư pháp 06 tháng đầu năm 2019, và phương hướng, nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2019
Số ký hiệu: 271/BC-UBND Ngày ban hành: 31/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo kết quả công tác cải cách tư pháp 06 tháng đầu năm 2019, và phương hướng, nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2019
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 271.signed.pdf