Thông tin văn bản
Văn bản số 4508/VP-NC ngày 09/07/2021 Sao gửi Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ
Số ký hiệu: 4508/VP-NC Ngày ban hành: 09/07/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210727091617.zip