Thông tin văn bản
Công văn số 189/UBND-KT ngày 21/01/2021 Chỉ đạo thực hiện báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch XDCB định kỳ
Số ký hiệu: 189/UBND-KT Ngày ban hành: 21/01/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Chỉ đạo thực hiện báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch XDCB định kỳ
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 180 ub.signed.pdf