Thông tin văn bản
Công văn số 1379/UBND-KT ngày 10/05/2021 Công bố kết quả thực hiện Bộ Tiêu chí giám sát và đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2020
Số ký hiệu: 1379/UBND-KT Ngày ban hành: 10/05/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Công bố kết quả thực hiện Bộ Tiêu chí giám sát và đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2020
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 1379 ub. cong bo ket qua.signed.pdf