Thông tin văn bản
Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 22/01/2013

Chỉ thị số 01/CT-UBND Về việc tăng cường công tác quản lý môi trường đối với các dự án, cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 01/CT-UBND Ngày ban hành: 22/01/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Chỉ thị
Trích yếu:

Chỉ thị số 01/CT-UBND Về việc tăng cường công tác quản lý môi trường đối với các dự án, cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 01 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 01CTUBND2013.doc