Thông tin văn bản
Kế hoạch số 2861/KH-UBND ngày 24/12/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện “Kế hoạch Ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp tỉnh” năm 2019-2020
Số ký hiệu: 2861/KH-UBND Ngày ban hành: 24/12/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch triển khai thực hiện “Kế hoạch Ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp tỉnh” năm 2019-2020
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2861.ub.signed.pdf