Thông tin văn bản
Quyết định số 55/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010

Về việc Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015.

Số ký hiệu: 55/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành: 10/12/2010
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 17 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: QD55_2010_UBNDT.doc