Thông tin văn bản
Văn bản số 749/SNV-TCCCVC ngày 26/04/2021 Công văn về việc sao gửi Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 749/SNV-TCCCVC Ngày ban hành: 26/04/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Công văn về việc sao gửi Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210427135912.zip