Thông tin văn bản
Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 29/04/2021 Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 956/QĐ-UBND Ngày ban hành: 29/04/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 956 qd. thanh lap BCD.signed.pdf