Thông tin văn bản
Văn bản số 7511/VP-KGVX ngày 05/10/2022 Sao gửi văn bản (Quyết định số 19/2022/QĐ-TTg)
Số ký hiệu: 7511/VP-KGVX Ngày ban hành: 05/10/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản (Quyết định số 19/2022/QĐ-TTg)
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20221010160511.zip