Thông tin văn bản
Văn bản số 7798/VP-TTHCC ngày 21/10/2020 sao gửi văn bản: Văn bản số 9428/BGTVT-VP về việc mẫu kết quả TTHC điện tử
Số ký hiệu: 7798/VP-TTHCC Ngày ban hành: 21/10/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi văn bản: Văn bản số 9428/BGTVT-VP về việc mẫu kết quả TTHC điện tử
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201022094820.zip