Thông tin văn bản
Văn bản số 7671/VP-NC ngày 25/08/2023 Sao gửi Nghị định số 66/2023/NĐ-CP ngày 24/8/2023 của Chính phủ
Số ký hiệu: 7671/VP-NC Ngày ban hành: 25/08/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị định số 66/2023/NĐ-CP ngày 24/8/2023 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230829155105.zip