Thông tin văn bản
Văn bản số 5977/VP-KT ngày 16/08/2022 sao gửi Công văn số 5053/VPCP-CN
Số ký hiệu: 5977/VP-KT Ngày ban hành: 16/08/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Công văn số 5053/VPCP-CN
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220824141612.zip