Thông tin văn bản
Nghị quyết số 35/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014

Số ký hiệu: 35/2013/NQ-HĐND Ngày ban hành: 06/12/2013
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 15 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 352013NQHDND2013.doc