Thông tin văn bản
Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 03/06/2016

Ban hành Quy mô diện tích tối thiểu cánh đồng lớn trên địa bãn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 18/2016/QĐ-UBND Ngày ban hành: 03/06/2016
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy mô diện tích tối thiểu cánh đồng lớn trên địa bãn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 04 năm 2016 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 182016QDUBND2016.rtf