Thông tin văn bản
Báo cáo số 270/BC-UBND ngày 31/07/2019 Báo cáo tình hình thực hiện Luật Việc làm
Số ký hiệu: 270/BC-UBND Ngày ban hành: 31/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tình hình thực hiện Luật Việc làm
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 270.bc.signed.pdf