Thông tin văn bản
Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 30/09/2013

Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Số ký hiệu: 44/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 30/09/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 13 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 442013QDUBND2013.doc