Thông tin văn bản
Văn bản số 1062/VP-KTTC ngày 28/02/2019 (CKS) Sao gửi Thông tư số 16/2018/TT-BKHCN, ngày 29/11/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định hoạt động, phối hợp trong Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban Liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.
Số ký hiệu: 1062/VP-KTTC Ngày ban hành: 28/02/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) Sao gửi Thông tư số 16/2018/TT-BKHCN, ngày 29/11/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định hoạt động, phối hợp trong Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban Liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1062.rar