Thông tin văn bản
Văn bản số 937/VP-KGVX ngày 31/01/2024 Sao gửi quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 23/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 937/VP-KGVX Ngày ban hành: 31/01/2024
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 23/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20240205143405.zip