Thông tin văn bản
Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 11/09/2018 Thành lập hai (02) Đoàn Kiểm tra công tác CCHC và kiểm soát TTHC năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 2259/QĐ-UBND Ngày ban hành: 11/09/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Thành lập hai (02) Đoàn Kiểm tra công tác CCHC và kiểm soát TTHC năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Đầu tư - Xây dựng Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2259..pdf