Thông tin văn bản
Quyết định số 2219/QĐ-UBND ngày 05/09/2018 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung Dự án: Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh ( giai đoạn 1) Hạng mục: Hệ thống thu gom và xử lý nước thải đường 30/4.
Số ký hiệu: 2219/QĐ-UBND Ngày ban hành: 05/09/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung Dự án: Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh ( giai đoạn 1) Hạng mục: Hệ thống thu gom và xử lý nước thải đường 30/4.
Lĩnh vực: Kế hoạch - Quy hoạch Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 2219.pdf