Thông tin văn bản
Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ngày 26/08/2013

Về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp bản sao, lệ pí chứng thực áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 39/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 26/08/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp bản sao, lệ pí chứng thực áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 11 năm 2013 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 392013QDUBND2013.doc