Thông tin văn bản
Nghị quyết số 37/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về dự toán ngân sách Nhà nước  năm 2014 và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014

Số ký hiệu: 37/2013/NQ-HĐND Ngày ban hành: 06/12/2013
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về dự toán ngân sách Nhà nước  năm 2014 và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 15 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 372013NQHDND2013.doc