Thông tin văn bản
Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 12/01/2021 Kế hoạch xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác CCHC và Đề án nâng cao các Chỉ số PCI, ICT, PAPI, PAR Index của tỉnh
Số ký hiệu: 89/KH-UBND Ngày ban hành: 12/01/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác CCHC và Đề án nâng cao các Chỉ số PCI, ICT, PAPI, PAR Index của tỉnh
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 89 ub.signed.pdf