Thông tin văn bản
Báo cáo số 27/BC-UBND ngày 01/02/2021 Báo cáo kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
Số ký hiệu: 27/BC-UBND Ngày ban hành: 01/02/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 27 bc.signed.pdf