Thông tin văn bản
Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 23/02/2017

Quy định mức hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 05/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành: 23/02/2017
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Quy định mức hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 04 năm 2017 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 052017QDUBND2017.pdf