Thông tin văn bản
Công văn số 2802/VP-KTTC ngày 17/05/2019 sao gửi Công văn số 4790/BTC-HCSN
Số ký hiệu: 2802/VP-KTTC Ngày ban hành: 17/05/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: sao gửi Công văn số 4790/BTC-HCSN
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2802VP-KTTC.rar