Thông tin văn bản
Văn bản số 47/VP-KGVX ngày 04/01/2022 Sao gửi văn bản: Quyết định số 2234/QĐ-TTg về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước số 105 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về Xóa bỏ lao động cưỡng bức
Số ký hiệu: 47/VP-KGVX Ngày ban hành: 04/01/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản: Quyết định số 2234/QĐ-TTg về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước số 105 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về Xóa bỏ lao động cưỡng bức
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220107151951.zip