Thông tin văn bản
Văn bản số 2413/QÐ-BCÐ896 ngày 17/10/2017

Quy chế hoạt động của BCĐ thực hiện DA tổng thể đơn giản hóa TTHC giấy tờ công dân và CSDL liên quan đến dân cư 2013-2020

Số ký hiệu: 2413/QÐ-BCÐ896 Ngày ban hành: 17/10/2017
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Quy chế hoạt động của BCĐ thực hiện DA tổng thể đơn giản hóa TTHC giấy tờ công dân và CSDL liên quan đến dân cư 2013-2020

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2413QDBCD8962017.pdf