Thông tin văn bản
Báo cáo số 434/BC-UBND ngày 29/11/2019 Tổng kết thực hiện Đề án “Bố trí, sắp xếp, ổn định 03 khu dân cư biên giới Bắc Tây Ninh” giai đoạn 2008 - 2019
Số ký hiệu: 434/BC-UBND Ngày ban hành: 29/11/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Tổng kết thực hiện Đề án “Bố trí, sắp xếp, ổn định 03 khu dân cư biên giới Bắc Tây Ninh” giai đoạn 2008 - 2019
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 434.bc.signed.pdf