Thông tin văn bản
Văn bản số 3272/VP-KTN ngày 03/08/2016

Về việc : Triển khai thực hiện Quyết định số 2257/2016/QĐ-BGTVT ngày 21/7/2016 của Bộ Giao thông Vận tải

Số ký hiệu: 3272/VP-KTN Ngày ban hành: 03/08/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : Triển khai thực hiện Quyết định số 2257/2016/QĐ-BGTVT ngày 21/7/2016 của Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3272VPKTN2016.rar