Thông tin văn bản
Văn bản số 3868/VP-VX ngày 07/09/2016

Sao gửi Quyết định số 1025/QĐ-BLDTBXH

Số ký hiệu: 3868/VP-VX Ngày ban hành: 07/09/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Sao gửi Quyết định số 1025/QĐ-BLDTBXH

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3868VPVX2016.rar